Centre de psicologia a Barcelona

Centre de psicologia professional a Barcelona Centre Balmes Psicólogos.

Centre Sanitari Nº E08563733 reconegut per Generalitat de Catalunya.

Un equip d’alta professionalitat, qualitat diagnòstica i terapèutica, al teu servei.

Els nostres objectius: detectar i prevenir situacions que generin malestar i patiment.

La teràpia psicològica facilita el camí per fer front als problemes de la vida, ofereix una nova visió i perspectiva de tu mateix i dels altres i ajuda a descobrir les pròpies eines per aconseguir-ho.