Centre de psicología a Barcelona

CENTRE BALMES. Psicologia

Centre Sanitari Nº E08563733 reconegut per Generalitat de Catalunya

Un equip d’alta professionalitat, qualitat diagnòstica i terapèutica, al teu servei

Els nostres objectius: detectar i prevenir situacions que generin malestar i patiment. La teràpia psicològica facilita el camí per fer front als problemes de la vida, ofereix una nova visió i perspectiva de tu mateix i dels altres i ajuda a descobrir les pròpies eines per aconseguir-ho.