PSICOLOGIA INFANTIL

Aquest camp de la psicologia s’ocupa del desenvolupament emocional, cognitiu i físic del nen. Quan realitzem una valoració, tenim en compte tots aquests aspectes per situar les dificultats i entendre amb què poden estar associades, ja que les capacitats d’un nen poden alterar i / o detenir-se per múltiples causes. Els nens demanen ajut de diverses maneres, i no sempre amb paraules. És llavors quan poden presentar senyals que ens criden l’atenció des de la família, l’escola, els entorns d’oci o la relació amb els pares. Poden estar relacionades amb l’etapa evolutiva o ser una resposta a algun esdeveniment, entre moltes altres possibilitats. La proposta psicoterapèutica és molt àmplia. D’una banda, la intervenció directa amb el nen, mitjançant el joc, el dibuix, i la paraula. I en paral·lel, inclou als seus pares en la consulta, amb les seves preocupacions i les seves preguntes. Junts es pot construir un pla de treball orientat a acompanyar el nen en aquest trajecte i intentar resoldre els conflictes que s’han presentat.