PSICOLOGIA PSICOTERAPIA ADULTS

La Psicologia Clínica s’ocupa de la investigació, avaluació, diagnòstic, tractament, pronòstic i prevenció de problemes o trastorns psicològics que afecten la salut mental. Mitjançant la psicoteràpia o assessorament psicològic, atén les condicions que poden generar malestar subjectiu o patiment. Els principals problemes que tracta: trastorns de l’estat d’ànim (depressió, distímia, etc.), trastorns d’ansietat (estrès, atacs de pànic, etc.), trastorns de personalitat, pors i fòbies, problemes d’habilitats socials, timidesa, obsessions , compulsions, trastorns de conducta alimentària, conductes addictives, trastorns adaptatius i trastorns relacionats amb la sexualitat.