PSIQUIATRIA

La Psiquiatria estudia, preveu i actua sobre les possibles causes biològiques, les motivacions psicològiques i condicionaments socioculturals dels problemes psíquics en les seves múltiples formes. Té una visió integral que inclou, no només el trastorn mental, sinó els aspectes psíquics que incideixen i afecten. La pràctica de la Psiquiatria també comprèn els aspectes de prevenció de la patologia, així com la rehabilitació i la reinserció social, pel que es complementa amb altres disciplines afins.