PSIQUIATRIA

Com branca de la medicina que s’especialitza en trastorns mentals, els especialistes en psiquiatria treballan de manera coordinada amb l’equip de psicologia per valorar conjuntament un diagnòstic i proposar i assolir l’objectiu terapèutic adaptat a l’pacient.

Identifica les causes que incideixen o afecten a la manifestació de la patologia: causes biològiques, motivacions psicològiques, condicionaments socioculturals.

Utilitza el tractament farmacològic quan cal que ajudi a millorar la simptomatologia i el procés terapèutic conjunt i coordinat.

Treballa també en la prevenció de la patologia i en la rehabilitació i reinserció social.