TRACTAMENT PSICOLÒGIC DEL DOLOR CRÒNIC

 

Què és el dolor crònic?

Es considera dolor crònic, aquell dolor, que després d’una primera fase aguda, no ha pogut ser eliminat, total o parcialment, pels tractaments mèdics i persisteix al llarg de més de tres mesos, necessitant en aquests casos de tractaments i teràpia psicològica per a intentar millorar la qualitat de vida.

Sota la qualificació de dolor crònic se solen englobar diverses patologies com lumbàlgia, fibromialgia, artrosis i cefalees, en què la psicologia actual està treballant de forma important per a la determinació dels factors psicològics implicats en el seu desenvolupament.

Com s’ha d’interpretar el dolor crònic?

És important considerar que el dolor constitueix un fenomen multidimensional, no és només la conseqüència d’una estimulació nerviosa.

Els que pateixen dolor, no són els cossos, sinó les persones.

Quines conseqüències té el dolor crònic?

Impedeix als que el pateixen realitzar activitats laborals o d’oci.

El dolor produeix sofriment. Les repercussions psicològiques són greus, un alt nombre de persones pateixen depressió a més d’ansietat i ira. Els factors contextuals i relacionals poden canviar la intensitat de la nostra percepció de el dolor i / o l’eficàcia dels analgèsics que prenguem per combatre’ls.

L’experiència clínica ens indica que dues persones de similar edat i sexe i amb el mateix diagnòstic poden experimentar diferent dolor i sofriment.

Com pot millor el dolor crònic?

Per tot això, podem concloure que el dolor és un fenomen multicausal que es troba influït, no només per una alteració de l’organisme, sinó per la nostra biografia, cultura, situació, expectatives i interaccions.

Totes les investigacions a l’respecte de el dolor crònic apunten que els pacients mostren una major millora i qualitat de vida quan paral·lelament a el tractament mèdic rep tractaments i teràpia psicològica.

Les persones d’aquesta manera, disminueixen, en grau considerable, la seva ansietat, els seus sentiments depressius, la medicació analgèsica que necessiten, els problemes provocats pel dolor (alteracions de son, disfuncions sexuals, etc.), i fins i tot disminueix el grau de dolor que pateixen, podent mantenir qualitat de vida.

Teràpies psicològiques per al dolor crònic

Les teràpies psicològiques com acompanyament a el dolor que estan obtenint major grau d’efectivitat són:

  • La teràpia cognitiu-conductual.
  • La relaxació.
  • Teràpia d’acceptació i compromís.
  • Mindfulness.
  • Escriptura emocional.

Deixa un comentari

*